சிங்கப்பூர் மொபைல் டாப்அப்

சிங்டெல் (22)

சிம் கார்டுகள் (2)

டாப்-அப் கார்டுகள் (3)

டிபிஜி (8)

பூஜ்யம்1 (2)

ஸ்டார்ஹப் (21)

அழைப்பு அட்டைகள் (4)

ஜீனெட் (3)

M1 (35)

M1 மேக்ஸ் (7)