ஜீனெட் ப்ரீபெய்ட் மொபைல் டாப்அப்

ஜீனெட் ஈசி $10 (50ஜிபி, லோக்கல் கால்: 300 நிமிடங்கள், லோக்கல் எஸ்எம்எஸ்: 300 )

$10.00
ஜீனெட் ஈசி $10 (50ஜிபி, லோக்கல் கால்: 300 நிமிடங்கள், லோக்கல் எஸ்எம்எஸ்: 300 )

ஜீனெட் ஐடிடி டாப்அப் $5

$5.00
ஜீனெட் ஐடிடி டாப்அப் $5 IDD பங்களாதேஷ், சீனா, இந்தியா, இந்தோனேசியா, மலேசியா

ஜீனெட் ஈசி $24 (80GB+500 Local/SMS+FIC+IDD:500m)

$24.00
ஜீனெட் ஈசி $24 (120GB+1000 Local/SMS+FIC+IDD:50m)